Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utylizacje odpadów szpitalnych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

/ o wartości poniżej 60 000 euro /

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,

74-400 Dębno , ul. Kościuszki 58 , woj. zachodniopomorskie , pow. myśliborski

tel. 095 / 7602758 ; tel./fax . 095/760 2733 , ogłasza przetarg na :

utylizację odpadów szpitalnych ze szpitala w Dębnie w ilości 9,2 t. rocznie .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych .

Umowa zawarta zostanie na okres 12 miesięcy .

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami jest p.Genowefa Rzecka - kier.Sekcji Tech.-

Gospodarczej tel. 095 / 760 2758 lub tel./fax. 095 / 760 2733 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pokój nr 10 do 11.04.2006 r. godz.13-ta.

Otwarcie ofert nastąpi 11.04.2006 r. o godz.13 :30 .w siedzibie zamawiającego - dyrekcja .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego

w budynku dyrekcji pokój nr 10 , lub za zaliczeniem pocztowym . Odpłatność - 30 zł .

Kryteria oceny i ich znaczenie : cena = 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający

warunki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych .

Od oferenta wymagane będą zezwolenia dotyczące postępowania z odpadami medycznymi .

Zamawiający nie wymaga od oferentów wniesienia wadium .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 21-03-2006 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2006 11:58