Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60.000 euro.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-400 Dębno,

ul. Kościuszki 58, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski

Tel./fax. 0 95 760 27 33 lub tel. 0 95 760 27 58, , ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę do Szpitala Powiatowego w Dębnie „materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej, ale na poszczególne całe pakiety.

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy.

Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami: Stefan Miszczyk tel. 0 95 760 27 58.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pokój nr 10 - sekretariat.

Termin składania ofert upływa 27 lutego 2006 roku. o godzinie 1300

Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2006 roku o godzinie 1330 w siedzibie zamawiającego- dyrekcja.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w budynku dyrekcji, pokój nr 10 - sekretariat, lub za zaliczeniem pocztowym, przesyłając wniosek faxem. Cena siwz wynosi 30 zł.

Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena = 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający

warunki wynikające z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych , posiadają wiedzę i

doświadczenie oraz środki finansowe do realizacji zamówienia .

Dostawca z chwilą wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie

wyznaczonym przez zamawiającego .

Zamawiający nie pobiera od oferentów wadium

Dębno, dnia 30.01.2006 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 30-01-2006 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2006 12:51