Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów opatrunkowych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości poniżej 60.000 euro.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-400 Dębno,

ul. Kościuszki 58, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski

Tel./fax. 0 95 760 27 33 lub tel. 0 95 760 27 58, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych

Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

Termin realizacji (wymagany) - 12 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Stefan Miszczyk tel. 0 95 760 27 58

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pokój nr 10 - sekretariat.

Termin składania ofert upływa 09 grudzień 2005 roku. o godzinie 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 09 grudnia 2005 roku o godzinie 12 oo. w siedzibie zamawiającego -pokój nr 10 - sekretariat.

Termin związania ofertą upływa 08 stycznia 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Nr 10 - sekretariat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena - 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.

Dębno, dnia 16.11.2005 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 16-11-2005 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2005 09:32