Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
NIP 597 173 03 53,  REGON 000306704, KRS 0000436693
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,
kapitał zakładowy 18 335 200,00 zł w całości wniesiony (pokryty).
ISO 9001:2015, BDO 000093864 

www: www.szpital-debno.pl
BIP: bip.szpital.debno.pl

 

PROKURENT SAMOISTNY
Magda Żłobicka - tel. 95 760 2733  lub 95 760 2168

 

NACZELNA  PIELĘGNIARKA
mgr  Anna Świt
- specjalista Opieki  Długoterminowej
- specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 95 760 27 33 lub 95 760 2168,
e- mail: naczelna@szpital-debno.pl
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Matuszewska
tel. 95 760 2733 , 760 2168,
e-mail: ksiegowosc@szpital-debno.pl

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW  PACJENTA 
-
mgr  Anna Świt
tel. 95 760 27 33 lub 95 760 2168,
e-mail: rzecznikpp@szpital-debno.pl


Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
i
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)
Tomasz Łubiński -   tel. 508 242 606; 
e-mail: tomasz.lubinski@szpital-debno.pl SPECJALISTA DS EPIDEMIOLOGII 
mgr pielęgniarstwa Izabela Marciak
-
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
tel. 95 760 2063 -65,
e-mail: pielegniarka.ep@szpital-debno.pl
 

RZECZNIK PRASOWY
mgr Alicja Krawiec
tel. 885 540 440 lub  95760 2333,
e-mail: pelnomocnik@szpital-debno.pl


 

ODDZIAŁY :

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Kierujący oddziałem

lek. Piotr Kozanecki - specjalista  chirurgii ogólnej
tel. 95 760 2063 - 65

Pielęgniarka koordynująca
mgr pielęgniarstwa Beata Mroziak
- specjalista pielęgniarstwa i anestezjologicznego i intensywnej opieki.
tel. 95 760 2063 - 65, e-mail: oddzial.chirurgii@szpital-debno.pl

 

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY
Kierujący oddziałem

lek. Mariusz Brych
-
specjalista z położnictwa i ginekologii
tel. 95 760 2063 - 65

Pielęgniarka koordynująca
Izabela Pawlik - położna
tel. 95 760 2063- 65, e-mail: oddzialowa.opg@szpital-debno.pl 

 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Kierujący oddziałem

lek. Marek Bancerz - specjalista pediatrii i  specjalista gastroenterologii
tel. 95 760 2063 - 65

Pielęgniarka koordynująca
mgr pielęgniarstwa Anna Świt
 - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
 - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego.
tel. 95 760 2063 - 65, e-mail: oddzial.dzieciecy@szpital-debno.pl>


ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH  Kierujący oddziałem
lek. Tomasz Sebastian - specjalista chorób wewnętrznych
tel. 95 760 2063 - 65

Pielęgniarka koordynująca
mgr Iwona Michalewska - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
tel. 95 760 2063 - 65, e-mail: oddzialowa.ow@szpital-debno.pl

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Lekarze przyjmujące w oddziale:

lek. Marta Franków- Kwaśnik
lek. Dorota Szcząbrowska
lek. Marek Bancerz – specjalista pediatrii i specjalista gastroenterologii
lek. Leszek Kwiatkowski- specjalista chorób zakaźnych
lek. Krzysztof Łukmin- specjalista pediatrii
lek. Joanna Mróz-Polberg- specjalista neonatologii i anestezjologii

Pielęgniarka  koordynująca - Ewa Handke - położna
tel. 95 760 2063 - 65, e-mail: polozne.on@szpital-debno.pl

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
Lekarz Zakładu

Jarosław Maciocha - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Kierujący Zakładem
mgr piel. Anna Włoś - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
tel. 95 760 2063 - 65 lub 885 740 770, e-mail: kierownik.zol@szpital-debno.pl

Pielęgniarka koordynująca 
Dorota  Gotowicka - ratownik medyczny, e-mail: oddzialowa.zol@szpital-debno.pl

 

REHABILITACJA 
Fizjoterapeutka koordynująca:
mgr fizjoterapii  Katarzyna Sutryk
Personel:
mag fizjoterapii Marta Szkadun
mag fizjoterapii Paula Jankowska
mag fizjoterapii Weronika Budzałek
mag fizjoterapii Katarzyna Woźniak
mag fizjoterapii Anna Żak
technik masażu Dominika Szostowska

tel. 95 760 2063 - 65 wew. 8 tel. 885 390 490
e-mail: rehabilitacja@szpital-debno.pl


BLOK OPERACYJNY
Kierownik  bloku operacyjnego
lek. Mariusz Brych
tel. 95 760 2063 - 65

Pielęgniarka  koordynująca
Edyta Mazur  - licencjat pielęgniarstwa,
- specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
tel. 95 760 2063 - 65, e-mail: blokoperacyjny@szpital-debno.pl

 

IZBA PRZYJĘĆ
Kierujący Izbą Przyjęć

lek. Tomasz  Sebastian - specjalista chorób wewnętrznych
tel. 95 760 2063 - 65

Pielęgniarka koordynująca
mgr pielęgniarstwa Izabela Marciak
 - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
 - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego.
tel. 95 760 2063 - 65, e-mail: oddzialowa.izba@szpital-debno.pl

 

PRACOWNIE:
PRACOWNIA USG
lek. Justyna Modliborska - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Anna Chaszczowska
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420
 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ i TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Kierujący pracownią RTG i TK

Paulina  Sałaciak- Chmielewska
tel. 95 760 2063 - 65 lub 885 540 440
 

PRACOWNIA BADAŃ WYSIŁKOWYCH
kierownik  lek. Jarosław Maciocha - specjalista chorób wewnętrznych
rejestracja  95 760 2063 - 65 lub 887 470 420


 

PORADNIE

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
PRACOWNIA ENDOSKOPII

Przyjmują:
-
lek. Marek Bancerz- specjalista gastroenterologii
pielęgniarka - Małgorzata Bąk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420,
e-mail: poradnia.gastro@szpital-debno.pl

 

PORADNIA  POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNA
Lekarze przyjmujący w  Poradni :
1. lek. Ewa Osak  - specjalista położnictwa i ginekologii
2. lek. Elżbieta Jankowska -specjalista położnictwa i ginekologii
3. lek. Piotr Klepacki - specjalista położnictwa i ginekologii
4. lek. Lada Bilichenko

Położna - Iwona  Forster
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420,
e-mail: poradnia.k@szpital-debno.pl

 

PORADNIA CHIRURGICZNA
Lekarze przyjmujący w  Poradni :
kierownik Poradni - lek. Marek Skowron - specjalista chirurgii ogólnej
 lek. Piotr Kozanecki - specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka- Marzanna Dereń
rejestracja: 95 760 2063-65 lub 887 470 420,
e-mail: poradnia.chirurgiczna@szpital-debno.pl

 

PORADNIA ONKOLOGICZNA
Lekarze przyjmujący w Poradni:
lek. Józef Szymański - specjalista  chirurg - onkolog

pielęgniarka: Dorota  Majewska
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420,
e-mail: poradnia.onko@szpital-debno.pl

 

Koordynator Pakietu Onkologicznego
Iwona  Forster  
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420

 

PORADNIA  UROLOGICZNA
lek. Dominika  Gajewska
lek. Paweł Szponar

pielęgniarka:  Agnieszka Wolańska
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420

 

PORADNIA  KARDIOLOGICZNA 
Lekarze przyjmujący w poradni:
lek. Marek Rupar- specjalista  kardiologii
lek. Marta Pokorska -specjalista  kardiologii
lek. Marcin Duchnik - specjalista  kardiologii

Pielęgniarka koordynująca- Ewa Dukiewicz
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420

 

PORADNIA  GERIATRYCZNA
lek. Jarosław Maciocha - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420
 

PORADNIA  ORTOPEDYCZNA
Lekarze przyjmujący w poradni:
lek. Marek Dzik - specjalista ortopedii i traumatologii narządu  ruchu
lek. Radosław Jackowski - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dr n.med. Albert Stachura - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dr n. med. Radosław Nadzikiewicz - lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
rejestracja  : tel.  95 760 20 64  lub 887 470 420
 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Dębno
Kierownik - lek. Mariusz Brych
Pielęgniarka koordynująca - Ewa Dukiewicz
tel.  95 760 20 64  lub  887 470 220

 

SZKOŁA RODZENIA
mgr położnictwa Dorota  Flaszowska- Mróz - specjalista pielęgniarstwa położniczego
tel. 506 212 448


APTEKA SZPITALNA
Kierownik Apteki
mgr farmacji Anna Kołosowska
tel. 95 76 02 733
lub 95 760 2063 – 65
e-mail : apteka@szpital-debno.pl
 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Kierownik DZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
- tel 95 760 3666, e-mail: statystyka@szpital-debno.pl
 - Adrianna Matuszewska
Personel: 
- mgr Sylwia Jankowska
-  Wioletta Telenga

 

KOORDYNATOR  SEKCJI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI -  mgr Anna Świt
tel 887 470 460 lub 95 760 20 63-65


KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO - GOSPODARCZEGO
KOORDYNATOR  PROSEKTORIUM 
Adam  Mazurak  - tel. 887 470 410 lub  95 760 27 33
e-mail: kierownik.techniczny@szpital-debno.pl


KIEROWNIK DZIAŁU  KADR I PŁAC
Magda Żłobicka
- tel. 95 760 2733  lub 95 760 2168
e-mail: kadry@szpital-debno.pl

 

SPECJALISTA DS. BHP I PPOŻ
Małgorzata Maciejewska - tel. 95 760 2733  lub 95 760 2168
e-mail: bhp@szpital-debno.pl

 


SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szymon Szymczak - tel. 691 120 317 
 

SPECJALISTA DS. OBRONNOŚCI
Zbigniew Podziński  - 
tel. 507 030 112

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciek Kołoszyc 20-04-2011 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciek Kołoszyc 20-04-2011 13:01