Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości i transport wewnętrzny.


O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONY

na utrzymanie czystości i transport wewnętrzny

/ powyżej 60 tys. Euro /

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-400 Dębno , ul. Kościuszki 58 , woj. zachodniopomorskie , pow. myśliborski tel. 095 / 7602758 ; tel./fax . 095/760 2733 , ogłasza przetarg na : usługi - utrzymanie czystości na oddziałach szpitala w Dębnie i transport wewnętrzny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Umowa zawarta zostanie na okres 36 miesięcy.Termin związania ofertą - 60 dni

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest - mgr Krystyna Ciesielska -Naczelna Pielęgniarka tel./fax 095-760 2733 .

Oferty należy składać w bud. Dyrekcji SPZOZ do 31.05.2006 r. godz.11:00

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2006 r. o godz.12 :00 w siedzibie zamawiającego - Dębno ul . Kościuszki 58

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania do 25.05.06 r.

w siedzibie Zamawiającego - sekretariat , lub za zaliczeniem pocztowym .

Kryteria oceny i ich znaczenie : cena = 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych

Posiadający wymagane uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem postępowania . Prowadzą firmę o danym profilu min. 2 lata .

Wyrażają zgodę na odroczony termin płatności min. 45 dni .

Przejmą grupę sprzątającą ze szpitala w trybie art .23 Kodeksu Pracy .

Wykonali 2 usługi o wartości min. 100 tys. zł. każda .

Przedłożą referencje z ważniejszych zrealizowanych zamówień oraz przedstawią

ubezpieczenie OC w zakresie wyk. usług .

Zamawiający wymaga od oferentów wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł .

Dębno 31.03.2006 rok .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 31-03-2006 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2006 09:06