Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przetag nieograniczony na utrzymanie czystości i transport wewnętrzny

O G Ł O S Z E N I E  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

na  

,,utrzymanie czystości i transport wewnętrzny w  

SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie”  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,  

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58 , woj. zachodniopomorskie , pow. myśliborski tel. 095 / 7602758 ; tel./fax . 095/760 2733 , ogłasza przetarg na : usługi - utrzymanie czystości na oddziałach szpitala w Dębnie i transport wewnętrzny.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. 

Umowa zawarta zostanie na okres 36 miesięcy. 

Termin związania ofertą - 60 dni  

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - mgr Krystyna Ciesielska - tel./fax 095-760 2733  

Oferty należy składać w bud. Dyrekcji SPZOZ do 22.09.2006 r. godz.11:00  

Otwarcie ofert nastąpi 22.09.2006 r.o godz.11:30 w Dyrekcji Szpitala w Dębnie ul.Kościuszki 58  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania : 

- na stronie internetowej : bip . szpital . debno . com . pl  

- w siedzibie Zamawiającego - sekretariat , lub za zaliczeniem pocztowym .  

Kryteria oceny i ich znaczenie : cena = 100 %  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych  

Posiadający wymagane uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem postępowania . Prowadzą firmę o danym profilu min. 2 lata .  

Wyrażają zgodę na odroczony termin płatności min. 45 dni .  

Przejmą grupę sprzątającą ze szpitala w trybie art .23 ,1 Kodeksu Pracy .  

Wykonali lub realizują 2 usługi o wartości min. 100 tys. zł. każda .  

Przedłożą referencje z ważniejszych zrealizowanych zamówień oraz przedstawią  

ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanych usług .  

Zamawiający wymaga od oferentów wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł . 

DYREKTOR.  

Dębno 08.08.2006 rok . mgr Maria Żukrowska - Mróz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc 2006-08-09 10:48:04 26,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_i_zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-08-09 10:48:04 717,5KB 157 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_do_Siwz_-czystosc.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-08-29 14:00:35 23KB
2 zmiana_siwz_zal_nr_8_utrzymanie_czystosci.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-09-05 12:35:33 28KB
3 odpowiedzi_utrz_czyst.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-09-05 14:26:02 50KB
Wynik postępowania
1 SPRZATANIE_uniewaznienie.doc 2006-09-26 15:54:16 32,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 09-08-2006 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2006 10:48