Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Dostawę leków i materiałów medycznych


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W DĘBNIE UL. KOŚCIUSZKI 58, 74-400 DĘBNO

NIP 597-14-85-793 REGON 000306704

http://bip.szpital.debno.com.pl e:mail zoz.debno.zam.pub@onet.eu

TEL/FAX 095 760 27 33, 095 760 27 58

___________________________________________________________________________

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawę leków i materiałów medycznych”

 

 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,

74-400 Dębno, ul: Kościuszki 58, woj. zachodniopomorskie; tel. 095 760 2758

tel./fax. 095 760 2733; e-mail: zoz.debno.zam.pub@onet.eu

 1. Określenie trybu: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206.000 Euro

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- na stronie internetowej:

www.bip.szpital.debno.com.pl

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa do apteki szpitalnej środków dezynfekcyjnych, płynów infuzyjnych, surowców farmaceutycznych, heparyn drobnocząsteczkowych, szwów chirurgicznych, antybiotyków oraz leków.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszcza natomiast możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety oraz poszczególne wydzielone zadania.

 

 1. Termin realizacji: Umowa zawarta zostanie na okres 12 miesięcy.

 

 1. Warunki udziału:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- Nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- Prowadzą firmę uprawnioną do wykonywania czynności objętych postępowaniem min. 1 rok,

- Wyrażają zgodę na odroczony termin płatności min.30 dni,

- Posiadający wszelkie wymagane dokumenty dopuszczające do obiegu dostarczany towar /atesty, świadectwa rejestracji, zgłoszenia do obrotu towarem na terenie RP/ załączone do oferty w języku polskim.

 

 1. Wadium:

Zamawiający nie pobiera wadium oraz należytego zabezpieczenia umowy.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryteria i ich znaczenie: cena 100%

 1. Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w budynku Dyrekcji SPZOZ pokój nr 10 - sekretariat do dnia 25.02.2009r. Do g. 10:00

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni.

 2. Zamawiający nie zakłada zawarcie umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie zakłada ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu_na_leki.doc 2009-02-04 14:18:57 16,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 sizw_leki.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:18:57 178,5KB 58 razy
2 PAKIET_1.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:19:20 15,5KB 115 razy
3 PAKIET_2.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:19:31 9,5KB 113 razy
4 PAKIET_3.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:19:40 31KB 79 razy
5 PAKIET_4.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:19:55 62KB 73 razy
6 PAKIET_5.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:20:48 12,5KB 137 razy
7 PAKIET_6.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:20:57 10,5KB 92 razy
8 PAKIET_7.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 14:21:04 16,5KB 109 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 LEKI_PYTANIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 13:59:54 11,5KB
2 LEKI_PYTANIA1.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 09:57:01 11,5KB
3 LEKI_PYTANIA2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-13 11:14:45 9KB
4 LEKI_PYTANIA3.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 13:38:42 11,5KB
5 LEKI_PYTANIA4.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 13:38:55 9,5KB
6 LEKI_PYTANIA5.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 13:39:03 12KB
7 LEKI_PYTANIA_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-24 10:07:18 12KB
8 LEKI_PYTANIA_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-24 10:07:32 10,5KB
9 LEKI_PYTANIA8.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-24 10:07:42 20KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_terminu.doc 2009-02-23 12:26:05 9,5KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku.doc 2009-03-04 13:25:39 15,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 04-02-2009 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Korczyńska 04-03-2009 13:25