Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy


Ogłoszenie o

PRZETARGU na:

dostawę pieczywa do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,

74-400 Dębno, ul: Kościuszki 58, woj. Zachodniopomorskie;

 

 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,

74-400 Dębno, ul: Kościuszki 58, woj. zachodniopomorskie; tel. 095/7602758 i

tel./fax. 095/7602733; e-mail: zoz.debno.zam.pub@onet.eu

 1. Określenie trybu: zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Dębnie na podstawie art.4 p.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity z 20 listopada 2007. Dz. U. Nr 223 poz. 1655

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- załączona do ogłoszenia, dostępna na stronie internetowej szpitala : www.bip.szpital.debno.com.pl

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

 

 1. Termin realizacji: umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

 

 1. Warunki udziału:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki art.22 wyżej wymienionej ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- prowadzą firmę uprawnioną do wykonywania czynności objętych postępowaniem min.

1 rok,

- wyrażają zgodę na odroczony termin płatności min.30 dni.

 

 1. Wadium:

Zamawiający nie pobiera wadium oraz należytego zabezpieczenia umowy.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryteria i ich znaczenie: cena=100%

 1. Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie budynku Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Dębnie

ul. Kościuszki 58 pokój nr 10 do dnia 26.09.2008r.

 

 1. Kontakt z zamawiającym Maciej Kołoszyc tel. 887955964

 

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 1. Zamawiający nie zakłada zawarcie umowy ramowej

 2. Zamawiający nie zakłada ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-09-18 10:37:28 86KB 55 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_pieczywo.doc 2008-09-30 10:59:55 63KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 18-09-2008 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Izabela Bekała 05-02-2024 09:00