Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Dostawa do apteki szpitalnej leków i materiałów medycznych


 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na :

,,dostawę do apteki szpitalnej leków i materiałów medycznych ”

( zamieszczono w BZP w dniu 9.11.2007r pod pozycją 217558-2007 )  

1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,

74-400 Dębno, ul: Kościuszki 58 , woj. zachodniopomorskie ; tel. 095 / 7602758 i

tel./ fax. 095/7602733 ; e-meil : spzoz_debno@poczta.onet.pl  

2. Określenie trybu: przetarg nieograniczony art .41 Ustawy Prawo Zam. Publ.  

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - na stronie internetowej:

bip.szpital.debno.com.pl  

4. Przedmiot zamówienia : dostawę do apteki szpitalnej : leków, surowic farmaceutycznych , nici , antybiotyków , środków dezynfekcyjnych , płynów itp.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych . Dopuszcza natomiast możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety i zadania .  

6. Termin realizacji : Umowa zawarta zostanie na okres 12 miesięcy.

 7. Warunki udziału :

W przetargu mogą wziąć udział oferenci :

nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zam.Publ.

Prowadzą firmę uprawnioną do wykonania czynności objętych postępowaniem min. 1 rok .

Wyrażają zgodę na odroczony termin płatności min. 30 dni .

Posiadający wszelkie wymagane dokumenty dopuszczające do obiegu dostarczany towar

/ atesty , świadectwa rejestracji , zgłoszenia do obrotu towarem na terenie RP..

8. Wadium:

Zamawiający nie pobiera wadium oraz należytego zabezpieczenia umowy .  

9. Kryteria oceny ofert :

Kryteria i ich znaczenie : cena = 100 %  

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w budynku Dyrekcji SPZOZ pokój nr 10 do 23.11.2007r. godz.12:00

11. Termin związania ofertą - 30 dni  

12. zamawiający nie zakłada zawarcie umowy ramowej

13 zamawiający nie zakłada ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14 zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej . 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-przetarg_na_leki_2007-08r.doc 2007-11-12 14:43:17 19,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz-dostawa_lekow_2007-08r.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-12 14:43:17 37KB 185 razy
2 przedmiot_zamowienia-leki_2007-8r_pakiety_1-7.xls Po terminie otwarcia ofert 2007-11-12 14:43:30 171,5KB 145 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_w_przetargu_na_leki_07-08r.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-15 13:56:54 26KB
2 Zapytania_2_w_przetargu__na_leki_07-08r.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-19 11:55:49 47,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 12-11-2007 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Izabela Bekała 05-02-2024 09:00