Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przetarg na dostawę gazów medycznych


Przetarg nieograniczony

,, dostawa do Szpitala w Dębnie gazów medycznych w butlach''

o szacunkowej wartości do 60 000 Euro

1) Zamawiający : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

74-400 Dębno ul.Kościuszki 58 ; woj. zachodniopomorskie ,tel./fax 095-7602733;

e-mail : spzoz_debno@poczta.onet.pl ; bip.szpital.debno.com.pl

2) Kontakt z Wykonawcami - Lidia Rzecka , telefon 095 -760 27-58 w godz. 08.00 - 14.00

3) Przedmiot zamówienia : dostawa do centralnej tlenowni szpitala w ciągu 24 miesięcy :

a/- tlenu technicznego , tlenu medycznego , podtlenek azotu , acetylenu , dwutlenku węgla ,

powietrza sprężonego

b/- dzierżawa butli 40 litrowych estetycznych , odpowiednio pomalowanych i oznakowanych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .

4) Termin realizacji zamówienia :

Początek realizacji zamówienia 1 miesiąc od zawarcia umowy .

Ilość butli tlenowych na stanie szpitala 72 sztuki , z zakładaną wymianą pustych butli na pełne 12 sztuk./ m-c. W szczególnych przypadkach na żądanie Zamawiającego częściej .

5) Warunkiem udziału w postępowaniu jest :

- spełnianie warunków określonych w art.22 oraz art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w myśl art .44 Ustawy.

6) Informacja o dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć Wykonawcy :

 • odpis zezwolenia , dopuszczenia do obrotu .

 • dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności , wielkości kapitału oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy ( ważny 6 m-cy )

 • ważne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płaceniem podatków oraz składek na US .

7) Kryteria wyboru oferty : najniższa cena (koszt) - 100%

8) Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać :

- osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

- ze strony internetowej bip.szpital.debno.com.pl

9) Miejsce i termin składania ofert : (oferty w języku polskim)

 1. miejsce składania : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy ;

ul. Kościuszki 58 ; 74 - 400 Dębno ; Sekretariat

 1. w terminie do dnia 01 czerwca 2007 roku godz.13:00

10) Oferta winna zawierać :

 • cenę brutto za poszczególne gazy wymienione w poz. 3 a .

 • cenę za butle z poz. 3 b t.j. techniczne medyczne ; techniczne , acetylenowe ; tlenowe duże oraz małe (tylko 2 sztuki /m-c ) na gazy specjalne : podtlenek azotu i dwutlenek węgla .

 • zaświadczenia na okoliczność art.22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i podatków

 • decyzję o dopuszczeniu do obrotu na terenie całego kraju powyższych produktów .

11) Zamawiający nie pobiera wadium .

12) Termin związania ofertą : 30 dni

 

sporządził: dyrektor

S.Miszczyk mgr Maria Żukrowska -Mróz

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Gazy_medyczne_07.doc 2007-05-08 14:06:24 50,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Gazy_medyczne_07.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-31 10:03:06 50,5KB 115 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Gazy_medyczne_07.doc 2007-05-31 10:03:06 50,5KB
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_przetargu_na_gazy_medyczne.doc 2007-06-15 14:34:57 38KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 08-05-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Korczyńska 15-06-2007 14:34