Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udziellenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

ogłasza

konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje:

1) przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznych - całodobowo .

2) wynajem pomieszczeń i dzierżawę znajdujących się w nich urządzeń, przeznaczonych na wykonywanie świadczeń objętych udzielanym zamówieniem.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz najem i dzierżawę będzie zawarta
na okres
5 lat.

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi zgodnie z umową 7 dni.

Oferentom udostępnia się:

  1. szczegółowe warunki konkursu ofert,

  2. formularz oferty,

  3. projekty umów

w Dziale Zamówień Publicznych , do dnia 24.05.06 r. godz. 13:00 za bezzwrotną kwotą 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych )

Oferty należy składać w budynku Dyrekcji - sekretariat , w dniu 30.05.06r.do godz.12:00

Otwarcie ofert nastąpi w bud. Dyrekcja pok. nr 10 w dniu 30.05.06 r. godz. 12:30 .

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu skargi Oferent może złożyć do Dyrektora SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.

tel./fax .095-7602733 ;

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 09-05-2006 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2006 11:44