Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczeń i sprzętu Prosektorium


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60.000 euro.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-400 Dębno,

ul. Kościuszki 58, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski

Tel./fax. 0 95 760 27 33 lub tel. 0 95 760 27 58, ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń i sprzętu Prosektorium przy Szpitalu Powiatowym w Dębnie.

Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy z przejęciem obiektu maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami: Stefan Miszczyk tel. 0 95 760 27 58

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pokój nr 10 - sekretariat.

Termin składania ofert upływa 21 lutego 2006 roku. o godzinie 1100

Otwarcie ofert nastąpi 21 lutego 2006 roku o godzinie 1200 w siedzibie zamawiającego- dyrekcja

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 10 - sekretariat, lub za zaliczeniem pocztowym, przesyłając wniosek faxem.

Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena = 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzących działalność o takim profilu minimum 2 lata.

Zamawiający nie pobiera od oferentów wadium.

Dębno, dnia 25.01.2006 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 26-01-2006 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2006 15:59